Bespaar door onderhoud

Bespaar door onderhoud

Het functioneren van uw nieuwe airconditioninginstallatie of klimaatsysteem valt of staat bij het onderhoud. Slecht onderhouden apparatuur veroorzaakt storingen en verbruikt onnodig veel energie. Het kan zelfs voor ongezonde situaties zorgen. Het is daarom van groot belang dat u uw airco regelmatig laat controleren en schoonmaken.

Waarom onderhoud aan een airconditioning

Na montage van u airconditioning, ontvangt u een aanbieding voor een preventief onderhoud. Dit onderhoud verlengt de levensduur van de airconditioning, en verlaagt het energieverbruik tot wel 30%!!

Het is dus raadzaam om minimaal 1 x per jaar of 1 ½ jaar onderhoud uit te laten voeren aan de airconditioning. Tijdens dit onderhoud worden bij een airco filters gereinigd of vervangen, zowel de binnen als de buitenunit van de airco gereinigd, de inhoud van het koudemiddel wordt gecontroleerd doormiddel van een lekkage test, de werking wordt getest. Een regelmatige controle  zorgt ervoor dat eventuele lekkages en slecht functionerende en/ of defecte onderdelen tijdig worden opgemerkt en vervangen (mits garantie), waardoor de levensduur van het installatie opmerkelijk verlengd wordt!

Bacteriën groei op de binnen-unit kunnen onaangename geurtjes verspreiden en allergische reacties veroorzaken bij personen die zich in de bewuste ruimte bevinden. Wij kunnen u een zeer complete onderhoudsbeurt aan uw airconditioning aanbieden. Deze onderhoudsbeurt omvat de volgende controles en werkzaamheden.

-  Filters in de binnen-unit reinigen/ (meerprijs)  vervangen

-  Verdamper reinigen binnen-unit

-  Beplating binnen-unit schoonmaken

-  Controleren en reinigen van de condenswater afvoer (pomp)

-  Buitenunit grondig reinigen, beplating demonteren/ monteren mits nodig

-  Condensor buitendeel doorblazen met perslucht/ water

-  Controleren, testen en afstellen van alle regelapparatuur

-  Controleren van de compressor

-  Controleren van de ventilatoren incl. smeren

-  Controleren van de leidingisolatie

-  Controleren en eventueel bijvullen in overleg van koudemiddel/olie (meerprijs)

-  Opsporen en verhelpen in overleg (meerprijs) van lekkages

-  Controle van alarmeringen 

-  Controle/ uitlezen binnendelen en buitendeel d.m.v. Maintenancetool mits de unit daar geschikt voor is

Tijdens de onderhoudsbeurt worden de constateringen vastgelegd op een digitale service-bon incl. eventuele foto’s. Zo houdt u altijd een historie bij uw installatie, altijd handig! Als u gebruik wilt maken van een onderhoudsbeurt, dan kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken. Kortom genoeg redenen om regelmatig onderhoud uit te laten voeren aan uw airco-installaties.

 

Tijdens het onderhoud wordt een checklist van de werkzaamheden ingevuld in het logboek. 

Het bijhouden van een logboek is wettelijk verplicht  voor elke koelinstallatie/warmtepompinstallatie met een koudemiddelinhoud vanaf 3,0 kg. Dit logboek moet zich bij de installatie bevinden, zodat het steeds beschikbaar is bij:

-  jaarlijkse controle

-  volgende onderhoudsbeurt/interventie

-  herstelling of aanpassing aan de koelinstallatie/ warmtepompinstallatie welke                        gegevens u terug vindt in een ingevuld logboek

-  gegevens gebruiker

-  gegevens installateur, die de bedrijfsinstelling doet, gegevens installateur, die het                  onderhoud uitvoert

-  gegevens koelinstallatie/warmtepompinstallatie

-  bijzonderheden zoals druktest, lektest, metingen bij de inbedrijfstelling/ inventaris van het      koudemiddel                                               

-  verslag interventie en jaarlijkse onderhoudsbeurt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F-gassenverordening per 1 januari 2017

 

 

Frequentie Lekdichtheidscontroles

De frequentie van de lekdichtheidscontroles wordt per 1 januari 2015 niet meer uitgevoerd op basis van de koudemiddelinhoud van de installatie in kg maar op basis van de inhoud in CO2 equivalenten, die voor elk koudemiddel anders zijn. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor het aantal lekdichtheidscontroles van de installaties die u in beheer heeft.

Het nieuwe schema ziet er als volgt uit:

5-50 ton CO2 equivalent – 1x per 12 maanden (was 3-30 kg koudemiddel)

50-500 ton CO2 equivalent – 1x per 6 maanden (was 30-300 kg koudemiddel)

>500 ton CO2 equivalent – 1x per 6 maanden maar automatische lekdetectie verplicht!! (was >300 kg koudemiddel)

Hierbij dient te worden opgemerkt dat, indien installaties zijn voorzien van een lekdetectiesysteem, deze frequentie kan worden gehalveerd. Dit lekdetectiesysteem dient bovendien elke 12 maanden te worden gecontroleerd op goed functioneren.

Logboeken

Voor het logboek of apparatuurregister geldt dat alle lekcontroles moeten worden geregistreerd. Dit betekent dat ook de ondergrens voor het verplicht bijhouden van een logboek per 1-1-2017 zal veranderen van >3 kg naar >5 ton CO2 equivalent. De gegevens vanuit de logboeken moeten zowel bij de eigenaar als bij de installateur 5 jaar worden bewaard.

Kenplaten

Vanaf 1 januari 2017 moet nieuw op de markt geplaatste apparatuur/installaties worden voorzien van kenplaten/etiketten die naast het type koudemiddel en de hoeveelheid in kg ook het GWP van het koudemiddel en de hoeveelheid in CO2 equivalenten bevat en (in de taal van het land waarin het op de markt wordt gebracht). Als het een hermetisch gesloten apparaat betreft moet dit ook worden vermeld.

Voorbeeld

Een installatie met 13 kg R507A moet nu 1x per jaar maar moet per 1 januari 2015 2x per jaar gecontroleerd worden op lekkages. Een installatie daarentegen met 73 kg R32 (GWP 675) moet nu 2x per jaar maar hoeft per 1 januari 2015 nog maar 1x per jaar te worden gecontroleerd op lekkages. Een uitzondering op deze regel geldt voor installaties met een koudemiddelinhoud <3kg, deze zijn in het kader van een overgangsperiode, vrijgesteld van lekdichtheidscontroles tot 1 januari 2017.

 

 Bel: 033-4804328 of mail ons via info@cleancool.nl voor een afspraak

Regelmatig controleren en reinigen

Airco schoonmaken

De belangrijkste taak van onze klimaatinstallaties is het filteren van de luchtstromen. Zo houden de filters uw binnenruimte vrij van allerlei schadelijke en allergie veroorzakende stoffen. Na een bepaalde tijd hebben deze filters zoveel stof uit de lucht gefilterd dat ze verstopt kunnen raken. Dan is het hoog tijd dat ze worden gereinigd of vervangen. Stelt u dit uit, dan bestaat de kans dat er schadelijke bacteriën door het systeem verspreid worden. Bovendien kan het elektriciteitsverbruik toenemen met maar liefst 35% van het jaarverbruik.

Airco schoonmaken

Het Clean Cool Serviceteam werkt met verschillende servicelevels. Het servicelevel dat op uw klimaatinstallatie van toepassing is, is afhankelijk van de specificaties van uw woon- of werkruimte. Bij iedere onderhoudsbeurt worden alle filters gereinigd of vervangen en wordt het hele systeem gecontroleerd. Zo weet u zeker dat de lucht gezond blijft. En u ook! ( de foto's zijn voorbeelden van een vervuilde airco )

Ons serviceteam werkt landelijk en is 24/7 beschikbaar.

Wilt u uw airco zo snel mogelijk laten schoonmaken?

Het Clean Cool Service Garantieplan

Alle door Clean Cool Service geleverde apparatuur heeft een door de fabrikant gestelde basisgarantie op onderdelen. Eventueel kunt u ervoor kiezen om die garantieperiode voor uw airconditioning te verlengen tot een periode van 3, 5 of zelfs 8 jaar. U betaalt een vast bedrag en wij zorgen ervoor dat uw installatie wordt onderhouden en dat deze bij problemen zo snel mogelijk weer operationeel is.