Verplichte EPBD-keuring aircosystemen

Huidige keuringsplicht airconditioningsystemen

Vanaf 1 december 2013 is een wijziging Besluit energieprestatie gebouwen (BEG) en Regeling energieprestatie gebouwen (REG), van kracht geworden voor keuringen van airconditioningssystemen met een totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau (dit geldt dus ook voor woningen) van meer dan 12 kilowatt (kw). Afhankelijk van klasse en bouwjaar van het airconditioningssysteem is er een uiterste keuringsdatum vastgesteld. Na de eerste keuring geldt een 5-jaarlijkse herkeuringsplicht. Een deskundige onderzoekt het rendement van de airconditioning en de dimensionering, gelet op de koeling behoeften van het gebouw. De deskundige moet een diploma hebben: 'EPBD-airco-inspectie'. De eigenaar of gebruiker van een gebouw krijgt een rapport met de resultaten en aanbevelingen van de keuring.

Hieronder vindt u welke installatie's gekeurd moeten worden en wanneer de installatie gekeurd moet zijn.

Op gebouwniveau
opgesteld
vermogen

 Bouwjaar van het
oudste in gebruik
zijnde aircosysteem

Uiterste keuringsdatum

 Klasse 1   
 12-45 kW

      ouder dan

      1 december 2003

                         31 december 2014

     1 december 2003

     tot
     1 december 2008

                         31 december 2015

     1 december 2008

     tot
     1 december 2013

                         30 juni 2016

     1 december 2013

     of later

                         5 jaar vanaf de datum dat
                         het systeem in gebruik
                         is genomen.

 Klasse 2
 45-270 kW

 en

 Klasse 3
 > 270 kW

     ouder dan

     1 december 2003

                        30 juni 2015

     1 december 2003

     tot
     1 december 2008

                        31 december 2015

     1 december 2008

     tot
     1 december 2013

                        30 juni 2016

     1 december 2013

     of later

                        5 jaar vanaf de datum dat
                        het systeem in gebruik is
                        genomen.

 

Mocht het u niet helemaal duidelijk zijn, neemt u dan gerust contact met ons op: info@cleancool.nl

 

Waarom een EPBD-keuring

Hieronder een korte uitleg wat de voordelen zijn van een EPBD-keuring.

De energiecomponent van airconditioningsystemen krijgt van veel gebouwbeheerders weinig aandacht. Veel systemen staan niet optimaal afgesteld of sluiten niet aan bij de koelingsbehoefte van een gebouw. De nieuwe keuringverplichting brengt hier verandering in. Door te zorgen voor een bedrijfszekere, veilige en energie- efficiënte airconditioning kunnen gebruikers veiliger, gezonder en comfortabeler werken en gaan exploitatiekosten omlaag. Bovendien levert het uiteindelijk geld op als gevolg van energiekostenbesparing: een goed afgesteld airconditioningsysteem bespaart al snel 10 tot 30% op de jaarlijkse energiekosten, de kosten van een keuring zijn daardoor snel terugverdiend.

Waar komt de naam EPBD vandaan

De EPBD-keuring van een airconditioningsystemen is de Nederlandse invulling van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD). Deze richtlijn die in 2002 en in 2010 is herzien verplicht de Eu-landen om maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren. Die maatregelen zijn met name gericht op airconditioning en verwarmingssystemen. Het doel van de EPBD is om in 2020 20% minder CO2-uitstoot te hebben en 20% energiebesparing te bereiken.